Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.handigeduizendpoot.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Handige Duizendpoot. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Handige Duizendpoot is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Handige Duizendpoot.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Handige Duizendpoot te mogen claimen of te veronderstellen.
Handige Duizendpoot streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op Handige Duizendpoot onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze producten te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Herroepingsrecht

“U heeft het recht uw bestelling tot 5 dagen na ontvangst met opgave van reden en na telefonisch contact met Handige Duizendpoot retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag exclusief verzend- en iDEAL kosten gecrediteerd. De verzendkosten voor het retoursturen van u thuis naar de webwinkel zijn ook voor uw eigen rekening. Raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Handige Duizendpoot geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier van Handige Duizendpoot. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag minus de hierboven genoemde kosten binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.
Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor producten die via deze webwinkel voor u op maat worden gemaakt volgens de door u ingevoerde specificatie. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

Levering en uitvoering

Handige Duizendpoot zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van producten
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Handige Duizendpoot kenbaar heeft gemaakt.
Handige Duizendpoot zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Handige Duizendpoot het betaalde bedrag binnen een termijn van 14 dagen crediteren.
Zodra de bestelling is aangeboden aan PostNL en de Track & Trace code is doorgegeven aan de consument eindigt de verantwoording voor de verzending van Handige Duizendpoot.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.handigeduizendpoot.nl op deze pagina.

Deze Algemene Voorwaarden zijn samengesteld op gemaakt op 12 juni 2018

Handigeduizendpoot is een handelsnaam van Razend onder KvK nummer: 66914272